Strona WWW

Wieloletnie doświadczenie

Oferta

Eksperci

Wykonujemy szeroko rozumiane HYDROIZOLACJE, OSUSZANIE, NAPRAWY KONSTRUKCJI, INIEKCJE.

HYDROIZOLACJE:

 • powłokowe z użyciem mas mineralnych, bitumicznych i żywicznych
 • iniekcje uszczelniające i odtwarzające izolację poziomą czyli PRZEGRODA POZIOMA
 • izolacje bezwykopowe z użyciem żeli iniekcyjnych oraz Bentogruntu
 • pełen system izolacji w nowo budowanych obiektach
 • pełen system odtworzenia izolacji pionowych, poziomych, osuszenia i nałożenia tynków renowacyjnych zgodny z WTA
 • zabezpieczenia przerw roboczych poprzez montaż węży iniekcyjnych oraz sznurów pęczniejących w nowo budowanych obiektach
 • zabezpieczenia zbiorników deszczowych, na wodę pitną, PPOŻ, kolektorów ściekowych i innych agresywnych mediów

OSUSZANIE:

 • osuszanie obiektów po zalaniach, powodziach, długotrwałych zawilgoceniach
 • osuszanie z użyciem GENERATORÓW MIKROFAL

NAPRAWY KONSTRUKCJI:

 • pełen system napraw żelbetów materiałami PCC
 • iniekcje wzmacniające konstrukcje, scalające rysy w murach ceglanych, kamiennych i betonowych z użyciem żywic i materiałów mineralnych
 • system taśm i mat z włókien szklanych i węglowych
 • stabilizacja gruntów

INIEKCJE:

 • przegroda pozioma
 • uszczelniające rysy i przerwy robocze
 • uszczelniające dylatacji
 • iniekcje strukturalne z użyciem żeli
 • iniekcje scalające rysy
 • iniekcje uszczelniające BEZWYKOPOWE z użyciem żeli i materiału Bentogrunt

Inwestorzy prywatni

Oferujemy pełen zakres rozwiązań dla klientów indywidualnych:

 • wykonanie izolacji pionowej i poziomej
 • wykopy drenaże
 • osuszenie budynku
 • tynki renowacyjne
 • prace remontowo-budowlane